Theosofie
Apeldoorn

Bestuuur

  • Margreet Meek-Mennega
    Voorzitter

Het is mogelijk om het werk van het Centrum te steunen door donateur te worden. Contributie Centrum Apeldoorn € 20,-.
IBAN: NL45 INGB 000 330 2448 t.n.v. M.W. Meek-Mennega, Apeldoorn.