Theosofie
Apeldoorn

Bestuuursleden

  • Margreet Meek-Mennega
    Voorzitter
  • Margreet Meek-Mennega
    Secretaris a.i.
  • Han van Doornen
    Penningmeester

Het is mogelijk om het werk van het Centrum te steunen door donateur te worden. Contributie Centrum Apeldoorn € 20,-.
IBAN: NL53 INGB 0000 9130 97 t.n.v. J.van Doornen, Wenum-Wiesel.