Theosofie
Apeldoorn

Programma 2016-2017

De komende maanden gaan we ons weer met enthousiasme verdiepen in theosofische, spirituele en esoterische zaken.
De bijeenkomsten bestaan uit studieavonden, meditatieochtenden en vieringen.
De onderstaande donderdagen in 2016/2017 staan gepland:

1 september  - Openingsavond/studieavond
15 september - Studieavond
6 oktober - Studieavond
20 oktober - Studieavond
3 november - Studieavond
17 november - Studieavond
1 december - Studieavond
15 december - Lichtfeest

5 januari - Studieavond
19 januari - Studieavond (combinatie met Algemene Leden Vergadering) 
2 februari - Studieavond
16 februari - Studieavond
2 maart - Studieavond
16 maart - Studieavond
6 april - Studieavond
20 april - Studieavond
18 mei   - Witte Lotusdag / afsluiting seizoen

Studiegroep

De studiegroep begint met het bestuderen en bespreken van een nieuw boek: ‘Theosofie – eeuwige wijsheid voor deze tijd’ Het is geschreven door een aantal leden van de Theosofische Vereniging in Nederland, onder redactie van Arend Heijbroek en Els Rijneker. Nieuwe deelnemers voor de studiegroep kunnen zich aanmelden bij Margreet Meek (tel.nr.: 055 522 19 83).

Meditatiegroep

De meditatiegroep komt in het nieuwe seizoen weer samen. De plaats en het tijdstip van samenkomst en de samenstelling van de groep blijven gelijk. Nieuwe aanmelding is niet mogelijk.
De data zijn:
5 en 19 september
3 en 17 oktober
7 en 21 november
5 en 19 (of 12) december

9 en 23 januari
6 en 20 februari
6 en 20 maart
3 en 24 april
8 en 22 mei
5 en 19 juni

Voor de viering van Witte Lotusdag op 18 mei 2017 zijn de leden en belangstellenden van harte uitgenodigd. Tegelijkertijd is dit de afsluiting van het seizoen. Het ontmoeten zal daarom centraal staan.