Theosofie
Apeldoorn

Programma 2017-2018

De komende maanden gaan we ons weer met enthousiasme verdiepen in theosofische, spirituele en esoterische zaken.
De bijeenkomsten bestaan uit studieavonden, meditatieochtenden en vieringen.
De onderstaande donderdagen in 2017/2018 staan gepland: Op de donderdagen is één uitzondering. Maandag 16 oktober komt de voorzitter van de Theosofische Vereniging in Nederland, dhr. W. Leys, langs voor een speciale avond, een kennismaking met en gesprek tussen voorzitter HB en leden centrum Apeldoorn. .

7 september  - Openingsavond/studieavond
21 september - Studieavond
5 oktober - Studieavond
maandag 16 oktober - Studieavond
2 november - Studieavond
16 november - Studieavond
7 december - Studieavond
21 december - Lichtfeest

4 januari - Studieavond
18 januari - Studieavond (combinatie met Algemene Leden Vergadering) 
1 februari - Studieavond
15 februari - Studieavond
1 maart - Studieavond
15 maart - Studieavond
5 april - Studieavond
19 april - Studieavond
3 mei - Studieavond
31 mei   - Witte Lotusdag / afsluiting seizoen

Studiegroep

De studiegroep gaat verder met het bestuderen en bespreken van het boek: ‘Theosofie – eeuwige wijsheid voor deze tijd’ Het is geschreven door een aantal leden van de Theosofische Vereniging in Nederland, onder redactie van Arend Heijbroek en Els Rijneker. Nieuwe deelnemers voor de studiegroep kunnen zich aanmelden bij Margreet Meek (tel.nr.: 055 522 19 83).

Meditatiegroep

De meditatiegroep komt in het nieuwe seizoen weer samen. De plaats en het tijdstip van samenkomst en de samenstelling van de groep blijven gelijk.
De data zijn:
4 en 18 september
2 en 16 oktober
6 en 20 november
4 en 18 december

8 en 22 januari
5 en 19 februari
5 en 19 maart
2 en 23 april
7 en 21 mei
11 en 25 juni

Voor de viering van Witte Lotusdag op 31 mei 2018 zijn de leden en belangstellenden van harte uitgenodigd. Tegelijkertijd is dit de afsluiting van het seizoen. Het ontmoeten zal daarom centraal staan.