Theosofie
Apeldoorn

Doeleinden en missie

De missie van de Theosophical Society (Adyar) is:

Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen en verwerkelijken van een zich steeds verdiepend inzicht in de eenheid van alle leven, de tijdloze wijsheid en spirituele zelf-transformatie.

De doeleinden:

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Nieuwe leden ontvangen twee jaar lang maandelijks lesbrieven.

Kosten voor lidmaatschap van de Theosofische Vereniging in Nederland en abonnement Theosofia €74,- per jaar.
zie: http://www.theosofie.nl/tvn-info/lid-worden/kosten/

Contributie Centrum Apeldoorn € 20,- per jaar.
IBAN: NL45 INGB 000 330 2448 t.n.v. M.W. Meek-Mennega, Apeldoorn.