Theosofie
Apeldoorn

Doeleinden

De theosofie beoogt niet alleen het verzamelen van kennis, maar is vooral een manier van leven. Het dagelijks leven is de plaats, waar we het meest gevoelig kunnen worden voor de Waarheid. Het lidmaatschap van de Vereniging is een zaak van individuele vrijheid en verantwoordelijkheid. Ieder kan voor zichzelf het beste uitmaken, wat past in zijn/haar proces van Zelf-realisatie. Het enige, dat een lidmaatschap van de Vereniging vereist, is instemming met de volgende drie doelstellingen:

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidkleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten, wijsbegeerte en wetenschappen
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten die in de Natuur besloten liggen en van de geestelijke vermogens die in de mens sluimeren.

Nieuwe leden ontvangen twee jaar lang maandelijks lesbrieven.

Kosten voor lidmaatschap van de Theosofische Vereniging in Nederland en abonnement Theosofia €74,- per jaar.
zie: http://www.theosofie.nl/tvn-info/lid-worden/kosten/

Contributie Centrum Apeldoorn € 20,- per jaar.
IBAN: NL45 INGB 000 330 2448 t.n.v. M.W. Meek-Mennega, Apeldoorn.